Tag: aluminium chloride [AlCl3]

Aluminium Chloride [AlCl3] Molecular Weight Calculation

Aluminium Chloride [AlCl3] Molecular Weight Calculation

The molecular weight of Aluminium chloride [AlCl3] is 133.3396384. Aluminium chloride [AlCl3] is an inorganic compound of two elements: Aluminium…